ZST Mechanik JG: oferta edukacyjna w zakresie kształcenia zawodowego

Zespół Szkół Technicznych Mechanik JG to jedna z najbardziej prestiżowych szkół w Poznaniu. Wyróżniającą cechą naszej szkoły jest bogata oferta edukacyjna, zwłaszcza w zakresie kształcenia zawodowego.

Dwa rodzaje szkół zawodowych

W ZST Mechanik JG proponujemy dwa rodzaje szkół zawodowych: technikum oraz szkołę branżową I stopnia. W pierwszej z nich kładziemy nacisk na solidne przygotowanie uczniów do pracy w wybranym zawodzie oraz zdobycie kwalifikacji w zakresie informatyki, języka angielskiego oraz przedmiotów teoretycznych. W drugiej ze szkół kształcimy na poziomie podstawowym, ale równie intensywnie i skutecznie. Dostarczamy wiedzy praktycznej, a absolwenci tych szkół szukają zatrudnienia zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Kwalifikacje w zakresie techniki samochodowej

W ZST Mechanik JG szczególny nacisk kładziemy na kształcenie w zakresie techniki samochodowej. Dysponujemy nowoczesnymi salami wyposażonymi w specjalistyczne narzędzia, które pozwalają na prowadzenie skutecznego i praktycznego kształcenia. Nasi uczniowie mają możliwość zdobycia wiedzy i praktyki w zakresie diagnostyki samochodowej, napraw samochodowych, a także instalacji systemów elektronicznych.

Najważniejsze kursy i kwalifikacje zawodowe

W ramach kształcenia zawodowego w ZST Mechanik JG oferujemy najważniejsze kursy i kwalifikacje zawodowe. Oferujemy między innymi następujące aspekty kształcenia:

– Kurs kierowców wózków widłowych
– Prawo jazdy kategorii B
– Kurs operatora obrabiarek CNC
– Kurs programowania obrabiarek CNC
– Kwalifikacje zawodowe w zakresie techniki samochodowej, elektromechaniki oraz mechaniki maszyn

Oprócz kształcenia teoretycznego wykorzystujemy także praktyczne metody nauczania. Dzięki temu nasi uczniowie zyskują nie tylko wiedzę, ale również umiejętności i doświadczenie praktyczne. ZST Mechanik JG to szkoła, która przygotowuje swoich uczniów do pracy w wymagających zawodach przemysłowych.