Klimatyzacja w hali produkcyjnej: jak zapewnić odpowiednie warunki pracy

Klimatyzacja w hali produkcyjnej to warunek prawidłowej pracy dla pracowników oraz dobrych parametrów technologicznych wytwarzanych produktów. Jakość powietrza wpływa na wydajność pracowników i na jakość wyrabianych produktów. Warto więc zadbać o odpowiednie parametry powietrza we wnętrzu hali produkcyjnej.

1. Jakie są wymagania dla powietrza w hali produkcyjnej?
Odpowiednie parametry powietrza to zapewnienie temperatury pomiędzy 18 a 24°C, wilgotności względnej w przedziale 40-60%, a także odpowiedniego natężenia prądu powietrza. Warto też zadbać o zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami powietrza, takimi jak pyły, dym lub opary.

1. Jakie są rodzaje klimatyzacji?
– Konwekcyjna – zapewnia natężenie powietrza o wartości większej niż 0,2 m/s.
– Hybrydowa – pozwala na uzyskanie optymalnej ilości powietrza zewnętrznego, a także ogranicza straty energii przez odzyskiwanie ciepła
– Odpadowa – pozwala na odzyskanie energii cieplnej
– Pojedyncza strefa – zapewnia odpowiednie warunki termiczne w jednej strefie produkcyjnej

1. Jak dobrać klimatyzację na potrzeby hali produkcyjnej?
– W pierwszej kolejności należy dokładnie przeanalizować potrzeby użytkowników hali produkcyjnej.
– Należy uzyskać informacje o parametrach jest wymaganych dla danego procesu technologicznego
– Należy podjąć decyzję o rodzaju klimatyzacji oraz wykorzystanych inwestycjach

1. Jakie są korzyści wynikające z odpowiedniego wprowadzenia klimatyzacji do hali produkcyjnej?
– Wyższa wydajność wytwarzanych produktów – poprzez utrzymanie właściwej ilości wilgoci, temperatury i obiegu powietrza
– Poprawa warunków pracy – zmniejszenie ryzyka zachorowań pracowników związanych z warunkami termicznymi
– Zredukowanie negatywnych skutków procesów technologicznych –np. optymalizacja procesów, redukcja kopcenia, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych

1. Jak dbać o utrzymanie klimatyzacji w hali produkcyjnej?
– Okresowe przeglądy i konserwacje urządzeń
– Czyszczenie urządzeń i wymiana filtrów powietrza
– Okresowa analiza jakości powietrza
– Odpowiednia wyszkolenie pracowników do obsługi urządzeń
– Współpraca z firmą specjalizującą się w dziedzinie klimatyzacji i wentylacji.